Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

«Στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας»
ZED KIM ονομάζεται ο «σταθμός» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που βρίσκεται στα Κιμμέρια. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ZED - Zero Energy Demand, δηλαδή μηδενική ανάγκη σε ενέργεια, ο σταθμός αυτός παράγει μόνος του την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μέσω φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα σύστημα σταθερών φωτοβολταικών, ένα σύστημα περιστρεφόμενων που ακολουθούν την πορεία του ήλιου από την ανατολή μέχρι τη δύση του, μια ανεμογεννήτρια και μια συστοιχία μπαταριών όπου αποθηκεύεται ο ηλεκτρισμός που έχει παραχθεί. Ταυτόχρονα καταγράφεται η παραγόμενη ενέργεια και το εργαστήριο καταφέρνει να έχει γεμάτες μπαταρίες πάρα πολλές μέρες το χρόνο που βέβαια επαρκεί για τις ανάγκες του και πολλές φορές έχει περίσσευμα ενέργειας που διοχετεύει στο πανεπιστήμιο.
Το εργαστήριο λειτουργεί εδώ και 7 χρόνια, στα πλαίσια του τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος που είναι ένα νέο τμήμα με πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες και βέβαια συνεισφορά σε τέτοια θέματα, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση υγρών, στερεών και αέριων ρύπων, ο σεβασμός στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον κ. Πάνο Κοσμόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στον κτιριακό και στον οικιστικό τομέα. «Ο αγώνας μας γίνεται εξ΄ ολοκλήρου στο τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε από πλευράς ενέργειας στα κτίρια, και που από ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές φαίνεται ότι καταναλώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος από την ενέργεια της χώρας μας, πάνω από 45% . Προσπάθειά μας είναι να συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, πρώτον με το να χτίζονται τα κτίρια με ένα τρόπο που από μόνα τους να εξοικονομούν ενέργεια και δεύτερον με τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε βαθμό νοικοκυριού. Να μπορεί δηλαδή ο απλό πολίτης να εφαρμόσει στο κτίριό του ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος είναι διπλός. Να ανεξαρτητοποιηθούμε από εισαγόμενες πηγές ενέργειας, γεγονός που μας καθιστά υποχείριο αυτού που μας τις παρέχει, και να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο της χώρας μας σε αέρα και ήλιο.»
Το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνει ένα σπίτι και που μπορεί να καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαρτάται από το κτίριο. Αν βοηθά ο προσανατολισμός και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο, αν βοηθάει και η περιοχή από πλευράς ανέμων και συνδυάσουμε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια μπορούμε να φτάσουμε και 100% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός μέσου νοικοκυριού. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, αν και έχουμε την πεποίθηση ότι η Νότια Ελλάδα έχει πολύ περισσότερο ήλιο και μπορεί να τον εκμεταλλευτεί, το εργαστήριο κατάφερε να αποδείξει αυτά τα χρόνια ότι και στη βόρεια Ελλάδα, παρόλο που έχουμε πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά με ανεμογεννήτριες μπορούμε κάλλιστα να πετύχουμε τέτοια παραγωγή ενέργειας που να μπορεί να εξασφαλίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις ανάγκες ενός νοικοκυριού.
Βέβαια για να λειτουργήσει το εργαστήριο χρειάζεται πολύ δουλειά και συνεχή παρακολούθηση από αυτούς που συντελούν σε αυτή την προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πολύ καλό δείγμα δουλειάς για όλους τους φοιτητές του τμήματος.
Μπούργκας Λεωνίδας, υποψήφιος διδάκτορας
«Το κύριο μέλημά μας είναι η περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση, επιθεώρηση και διερεύνηση του κτιριακού αποθέματος και του οικιστικού συνόλου. Ασχολούμαστε με την προσαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάνω στο κτίριο, πάντα με γνώμονα το κόστος που χρειάζονται αυτές οι αλλαγές και την ευκολία με την οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα ήδη κατασκευασμένο κτίριο. Όλοι οι φοιτητές του τμήματος έχουν αρχικά τη δυνατότητα να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έπειτα να εντρυφήσουν ακόμη περισσότερο και σε πιο τεχνικά ζητήματα.»
Κατζιούρα Αθηνά, υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού
«Στο εργαστήριο ασχολούμαστε με θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, όσον αφορά στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και με ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οικιακό τομέα όσο και σε οικιστικά σύνολα. Διαθέτουμε θερμοκάμερες με τις οποίες βλέπουμε τι θερμικές απώλειες υπάρχουν από το κέλυφος του κτιρίου ούτος ώστε να επέμβουμε με κατάλληλα μέτρα για να τις ελαττώσουμε και να εξασφαλίσουμε εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. Προσπαθούμε να ανανεωνόμαστε ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε και παρακολουθούμε συνεχώς τις νέες τεχνικές προδιαγραφές και το τι κυκλοφορεί στην αγορά, προσπαθώντας οι λύσεις που προτείνουμε να είναι σύμφωνες με τα σύγχρονα δεδομένα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου