Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Άρχισαν οι εκπτώσεις
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις
Τις χειμερινές εκπτώσεις περίμεναν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά. Την περίοδο των εορτών κινήθηκε λίγο η αγορά όχι όμως στο βαθμό που περίμεναν. Έτσι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στις εκπτώσεις του έτους 2010 που σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 802/1978, άρχισαν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου αφού η κανονική ημέρα λήξης των εκπτώσεων, η 28η Φεβρουαρίου συμπίπτει με Κυριακή.
Σε ανακοίνωσή τους οι Εμπορικοί Σύλλογοι σημειώνουν ότι οι έμποροι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»).
3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους. Ειδικότερα:
Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται με απόφαση του οικείου νομάρχη διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Οι εκπτώσεις δίνουν μια ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν, από τις μειωμένες τιμές των προϊόντων, αλλά συγχρόνως ''κρύβουν αρκετές παγίδες'' όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) και επισημαίνει τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές: 1. Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σαιζόν, για τα οποία η έκπτωση είναι συνήθως χαμηλή. Για τις προσφορές η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή αλλά αφορά είδη παρωχημένης εποχής. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από τις μεγάλες εκπτώσεις.2. Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ελάττωμα και αγοράστηκαν την περίοδο των εκπτώσεων. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί αλλαγή ελαττωματικού είδους μόνο εάν το προϊόν είναι σε τιμή προσφοράς εξαιτίας του συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.3. Οι βιτρίνες των καταστημάτων δεν πρέπει να αλλάξουν, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε συγκρίσεις και σωστή επιλογή ειδών και τιμών. Η αλλαγή της βιτρίνας λόγω εκπτώσεων πρέπει να μας προβληματίζει ως καταναλωτές διότι πιθανότατα έχουν τοποθετηθεί υποβαθμισμένα προϊόντα ή έχουν αλλάξει οι θέσεις των εμπορευμάτων ώστε να μην έχουμε σημεία αναφοράς για σύγκριση τιμών. 4. Η αναγραφή της τιμής που ίσχυε πριν τις εκπτώσεις και αυτής που προκύπτει από την έκπτωση, είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, κάθε είδος πρέπει να "φέρει" δύο τιμές ή την τιμή που ίσχυε πριν την έκπτωση και στο ίδιο καρτελάκι το ποσοστό της έκπτωσης. Στο σημείο αυτό όμως χρειάζεται προσοχή. Το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται στο καρτελάκι κάθε προϊόντος και όχι σαν συνολικό ποσοστό στις βιτρίνες των καταστημάτων.5. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τις διαφημίσεις. Οι ωραιοποιημένες εικόνες των εμπορευμάτων μπορούν να μας εξαπατήσουν.6. Πριν τις εκπτώσεις πρέπει να επισκεφθούμε την αγορά για να επισημάνουμε τα είδη που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε και να καταγράψουμε τις τιμές τους πριν την έκπτωση. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών πριν και μετά την έκπτωση καθώς και τη βεβαιότητα ότι το ποσό που αναγράφεται ως τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματικό.7. Πριν ξεκινήσουμε για ψώνια πρέπει να προγραμματίσουμε τις αγορές μας σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες, για να μην πέσουμε θύματα της υπερκατανάλωσης. Όσο φθηνό και αν είναι κάτι, όταν δεν το χρειαζόμαστε είναι περιττό και δεν έχουμε κανένα όφελος από την αγορά του.8. Πριν αγοράσουμε οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς, να συγκρίνουμε τιμές και ποιότητα προϊόντων, ώστε να επιλέξουμε σωστά.9. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις ενδείξεις ενιαίας έκπτωσης στις βιτρίνες των καταστημάτων. Τα ποσοστά της έκπτωσης αφορούν καθορισμένες κατηγορίες ομοίων προϊόντων και όχι όλο το εμπόρευμα του καταστήματος. Πολλές φορές, στις βιτρίνες αναγράφονται υψηλά ποσοστά εκπτώσεων και χρησιμοποιούνται σαν "κράχτες". Όταν, όμως, μπαίνουμε, στο κατάστημα, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά ποσοστά, συνήθως πολύ μικρότερα.10. Αν αγοράζουμε προϊόντα χρησιμοποιώντας δόσεις ή πιστωτική κάρτα, πρέπει να προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια για τους όρους που διέπουν αυτή τη συναλλαγή. 11. Απαιτούμε απόδειξη πληρωμής για κάθε αγορά μας. Μην ξεχνάμε ότι η απόδειξη είναι απαραίτητη, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο προϊόν που αγοράσαμε.12. Πρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα και την προέλευση του είδους που αγοράζουμε. Σύμφωνα με το ν. 2251/94 άρθρο 1, ο πωλητής οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν που επιθυμούμε να αγοράσουμε.13. Πρέπει να αποφεύγουμε το συνωστισμό και τις ώρες αιχμής. Ανάμεσα στον πολύ κόσμο, υπάρχουν και μερικοί που σκοπεύουν να "ελαφρύνουν" το δικό μας πορτοφόλι.Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89, για όλα τα είδη που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων, αναγράφεται υποχρεωτικά σε πινακίδα η τιμή πώλησής τους. Εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση τα είδη που η τιμή τους ξεπερνά τις 2.000 ευρώ ή τα είδη κοσμηματοπωλείου που πωλούνται πάνω από 1.000 ευρώ. Δυστυχώς, αρκετοί επαγγελματίες δεν εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη.Σύμφωνα με το νόμο 3377/2005, 30 ημέρες πριν την έναρξη των εκπτώσεων, απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις ή προσφορές με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Δυστυχώς, η διάταξη καταστρατηγείται τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα καταστήματα αρχίζουν να διαφημίζουν εκπτώσεις από τα Χριστούγεννα και κανείς δεν παρεμβαίνει για να σταματήσει η παραπλανητική πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.Παλαιότερες καταγγελίες καταναλωτών ανέφεραν ότι στο καρτελάκι που έφεραν τα προϊόντα που αγόρασαν με έκπτωση πάνω στην αρχική τιμή είχε κολληθεί αυτοκόλλητο με την ίδια ή με μεγαλύτερη τιμή. Επειδή, αυτή η πρακτική εξαπατά τους καταναλωτές, καλούμε όλους να ξεκολλούν στο κατάστημα το αυτοκόλλητο και να ελέγχουν αν έχει γίνει πραγματική έκπτωση από την αρχική τιμή.Το ΚΕΠΚΑ ζητάει από τις νομαρχίες να εποπτεύσουν την αγορά, να φωτογραφήσουν τις βιτρίνες και να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε όλους όσοι παρανομούν, ενώ καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν να κάνουν τις αγορές τους από καταστήματα που δε σέβονται τα δικαιώματά τους.Για καταγγελίες ή τυχόν προβλήματα μετά τις αγορές, το ΚΕΠΚΑ υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 2310 233333 τις ώρες 09:00 - 14:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου