Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Μεταπτυχιακά: το «ρετιρέ» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής δεν ταυτίζεται πλέον με την ολοκλήρωση των σπουδών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών και ξένων ανώτατων ιδρυμάτων εκπαίδευσης, αναπτύσσονται αλματωδώς, αλλάζοντας άρδην το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιτέλους …μετά από χρόνια σκληρής και επίπονης προσπάθειας το πήρες το πτυχίο σου ή ετοιμάζεσαι να το πάρεις σ' αυτή την εξεταστική. Και μετά το πανεπιστήμιο, τι; Οι δρόμοι είναι δυο: είτε ένα μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό είτε κατευθείαν στα δύσκολα, δηλαδή εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας.
Το Γραφείο διασύνδεσης αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο», κυρίως για τους φοιτητές των τελευταίων ετών, αφού ασχολείται κυρίως με τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.
Όμως, ακόμα και αν είστε πρωτοετείς φοιτητές, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες του Γραφείου αυτού, προκειμένου να γνωρίσετε από νωρίς ευκαιρίες ή περιορισμούς της αγοράς εργασίας.
Οι επαγγελματικοί δρόμοι που μπορεί κανείς να ακολουθήσει είναι πολλοί. Ορισμένοι από εσάς μπορεί να ακολουθήσετε καριέρα ερευνητή - πανεπιστημιακού. Άλλοι μπορεί να προτιμήσετε να εργαστείτε σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, δηλαδή σε επιχείρηση. Δεν είναι λίγοι οι απόφοιτοι που, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρούν δικό τους γραφείο ή στήνουν τη δική τους καινοτόμο επιχείρηση.
Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης μεταξύ άλλων είναι οι εξής:
Παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες περαιτέρω σπουδών και υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα μπορείτε να βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα του όλα τα links με οδηγίες και συμβουλές για το πώς θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και ακόμα ποιοι οργανισμοί και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να σας δώσουν μια υποτροφία.
Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή, μια συστατική επιστολή καθώς και τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.
Ακόμα πληροφορεί τους τελειόφοιτους/απόφοιτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για εργασιακά θέματα, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και συνδέσεις σε δικτυακές πύλες προώθησης, προσφοράς και εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ωστόσο οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα είναι αρκετά πιο εύκολες ως προς την προσβασιμότητά τους, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό έχουν ιδιαίτερες. Όταν κάποιος σκέπτεται να μεταβεί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι σημαντικό να γνωρίζει εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τις επιλεγείσες μεταπτυχιακές σπουδές.
Για να θεωρηθείτε ως ένας κατάλληλος φοιτητής προς εγγραφή για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, θα πρέπει να κατέχετε ένα πρώτο πτυχίο, για παράδειγμα Bachelor of Science (B.Sc.) ή Bachelor of Arts (ΒΑ) ή και άλλα επιπλέον προσόντα ή εμπειρία. Όμως ένα πτυχίο, συμπεριλαμβανομένου και ενός πτυχίου της ίδιας της χώρας όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι μεταπτυχιακές σπουδές, δεν εξασφαλίζει αυτόματα τη δυνατότητα εγγραφής σας. Η καταλληλότητα κάθε υποψήφιου εκτιμάται από το ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Οι αποφάσεις βασίζονται στο εάν ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις εισόδου του ιδρύματος. Το είδος των σπουδών που έχετε ήδη πραγματοποιήσει, οποιεσδήποτε εξετάσεις τις οποίες έχετε ήδη περάσει στο προτεινόμενο αντικείμενο των σπουδών σας και συστατικές επιστολές από καθηγητές σας στα προηγούμενα ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει, είναι όλα πολύ σημαντικά. Πιθανόν να ζητηθεί να επιδείξετε δείγματα της προηγούμενης εργασίας σας που έχετε δημοσιεύσει (εάν υπάρχει τέτοια εργασία) ή να σας ζητηθεί να δώσετε κάποιες εξετάσεις. Με αυτήν την έννοια είσαστε στην ίδια ακριβώς θέση με τους υποψηφίους της ίδιας της χώρας όπου σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας και των οποίων οι αιτήσεις εκτιμώνται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Προετοιμασία για την αίτηση:
Επειδή σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία και Η.Π.Α., οι προπτυχιακές σπουδές είναι συνήθως ιδιαίτερα εξειδικευμένες, τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συνήθως σχεδιασμένα επάνω σε αυτήν την υπόθεση. Εάν το πρώτο σας πτυχίο βασίζεται σε ευρύτητα γνώσεων, τότε είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να αναλάβετε κάποιες προ-εισαγωγικές σπουδές πριν γίνετε αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές.
Εάν εμπίπτετε σε αυτήν την περίπτωση (πράγμα το οποίο μπορείτε να εξακριβώσετε μόνο με απευθείας επαφή με τα ιδρύματα) μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιήσετε προπαρασκευαστικές σπουδές. Πολλά ιδρύματα παρέχουν τέτοιου είδους σπουδές. Αυτές συνήθως διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος από τον Οκτώβριο μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο και παρέχουν μία γέφυρα στις σπουδές σας σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πεδίο, μαζί με συμπληρωματικές σπουδές στην ξένη γλώσσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο.
Ένα ίδρυμα θα χρειάζεται να είναι σίγουρο ότι κατέχετε επαρκώς την αντίστοιχη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας. Εάν δεν έχετε ήδη αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα για τη γλώσσα, μπορεί να σας ζητηθεί να τα αποδείξετε δίνοντας εξετάσεις στη γλώσσα.
Ωστόσο, συγκριτικά με την Ελλάδα, οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό προσφέρουν πιο αξιόπιστους τίτλους σπουδών, παρά το γεγονός ότι πολλοί πτυχιούχοι προτιμούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κυρίως λόγω της οικονομικής κατάστασής τους ή επειδή θεωρούν πιο εξειδικευμένη τη διδακτέα ύλη.
Είναι γεγονός όμως ότι όλα τα Πανεπιστήμια και κάποια κολέγια υψηλότερης εκπαίδευσης του εξωτερικού προσφέρουν σπουδές πέραν του επιπέδου των προ-πτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα, και πολύ συχνά περίφημα, μεταπτυχιακά προσόντα σε επίπεδο πιστοποιητικού (certificate), διπλώματος (diploma), μεταπτυχιακού διπλώματος (masters) και διδακτορικού (doctorate). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ποικίλει από εννέα μήνες μέχρι τρία ή τέσσερα έτη.
Η μεταπτυχιακή έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο και συχνά μπορεί να είναι σε πρωτοπορίες αιχμής, σε κλάδους όπως η γεωπονία, οι επιστήμες και η τεχνολογία. Πολλές σπουδές αντικατοπτρίζουν και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας και είναι σχεδιασμένες σε στενή συνεργασία με εργαζόμενους ή επαγγελματικές οργανώσεις.
Μερικά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να τυγχάνουν κοινής επίβλεψης και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνα σε ένα αντικείμενο στην Ελλάδα, με μικρότερο κόστος από το να σπουδάζετε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.
Ένα πτυχίο ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται μετά από επιτυχημένη ολοκλήρωση σπουδών με διδασκαλία ή μετά από μία περίοδο έρευνας ή συνδυασμό και των δύο. Οι σπουδές με διδασκαλία παρέχονται στα επίπεδα masters, diploma και certificate. Τα πτυχία με έρευνα στα επίπεδα masters, masters of philosophy ή doctorate απονέμονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει μία περίοδο πρωτογενούς έρευνας και έχουν υποβάλλει μία διατριβή προς εξέταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου