Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

«Φρένο» στα κολέγια από την υπουργό Παιδείας
Αναμένεται νέος κύκλος αντιδράσεων από τους ιδιοκτήτες των κολεγίων που απειλούν με προσφυγές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού όπως τονίζουν, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες οι κάτοχοι των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών πτυχίων έχουν στην Ελλάδα τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα που αποκτούν στη χώρα του πανεπιστημίου.
Στο επίπεδο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης εντάσσει τελικά τα κολέγια το υπουργείο Παιδείας, αφού η υπουργός κατέστησε σαφές ότι τα κολέγια, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι Kέντρα Ελευθέρων Σπουδών, είτε συνεργάζονται είτε όχι με ιδρύματα του εξωτερικού και στο μέλλον θα πιστοποιούνται και θα αδειοδοτούνται από το Εθνικό Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Από την επιτροπή γίνεται μια πρώτη απόπειρα καταγραφής του τοπίου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η αντιστοίχηση των εθνικών τίτλων με τα προτεινόμενα από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων γίνεται με οκτώ επίπεδα που καλύπτουν όλο το εύρος των επαγγελματικών προσόντων, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 1) έως τα Μάστερ (επίπεδο 7) και τα διδακτορικά (επίπεδο 8). Το τοπίο είναι ακόμη θολό για τα επίπεδα 5 και 4 στα οποία εντάσσονται τα διπλώματα όλων των μορφών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως είναι τα κολέγια, τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών κλπ.
Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, τα πτυχία των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα εντάσσονται στο επίπεδο 6. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το ενδεχόμενο να υπάρξει εσωτερική διαβάθμιση στο επίπεδο αυτό και να δημιουργηθούν δύο υποκατηγορίες με τα ΑΕΙ να εντάσσονται στο επίπεδο 6α και τα ΤΕΙ στο επίπεδο 6β.
Αρμόδιες για την κατάταξη των ενδιαφερομένων στα αντίστοιχα επίπεδα θα είναι κλαδικές επιτροπές αξιολόγησης. Οι επιτροπές θα ελέγχουν το φάκελο των ενδιαφερομένων και είτε θα τους κατατάσσουν αυτομάτως σε ένα επίπεδο εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είτε θα προτείνουν μέτρα αναπλήρωσης.
«Εμείς δε φοβόμαστε την οποιαδήποτε αξιολόγηση η οποία όμως θα πρέπει να έχει κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απόφαση ορθολογική η οποία στην πραγματικότητα λέει ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης αυτών των κολεγίων και με βάση τα στοιχεία θα πρέπει οι απόφοιτοί του να αξιολογηθούν σε ποια κατηγορία θα μπουν», τονίζει ο αντιπρύτανης κ. Καραμπίνης.
Συνεχίζει μάλιστα λέγοντας πως «το να εντάσσεις κάποια παιδιά σε κάποιες κατηγορίες χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση του περιεχομένου των σπουδών τους, πιστεύω ότι αδικεί τα ίδια τα παιδιά, το δημόσιο πανεπιστήμιο και όλη την εκπαίδευση της χώρας. Αυτό το μέτρο έτσι όπως τουλάχιστον το καταλάβαμε από τις εξαγγελίες της υπουργού, πιστεύω ότι θα λύσει αυτή τη διελκυστίνδα που υπάρχει και που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι κάποιοι κρίκοι στην εκπαίδευση της χώρας μας θα βρουν τη σωστή τους θέση.»
Με το μέτρο αυτό όμως ανοίγει ένας νέος κύκλος αντιπαραθέσεων με τους ιδιοκτήτες των κολεγίων να απειλούν για νέο κύκλο προσφυγών, αφού όπως λένε μια τέτοια προοπτική, είναι και πάλι αντίθετη με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, καθώς η οδηγία για τα κολέγια ορίζει με σαφήνεια ότι αν κάποιο πτυχίο οδηγεί σε επαγγελματικό δικαίωμα επιπέδου πχ 6 στη χώρα προέλευσης, τότε η χώρα υποδοχής δεν μπορεί αυτοβούλως να το κατατάξει σε χαμηλότερο επίπεδο.
Σύμφωνα με τον κ. Καραμπίνη, «ο διακριτός ρόλος όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας όπως γίνεται και σε όλες τις άλλες χώρες. Θα πρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε όλοι τι προσφέρει ο καθένας μας. Εγώ δε θα μείνω σε κατατάξεις και αξιολογήσεις, αλλά στο ότι όλοι είμαστε χρήσιμοι και προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, ο καθένας ανάλογα με αυτό που του ετάχθη. Δε θα πρέπει να έχουμε ταμπέλες ψευδεπίγραφες ότι άλλα προσφέρουμε και στην πραγματικότητα άλλα κάνουμε. Και εκείνοι που θα φοιτήσουν στα κολέγια θα πρέπει να ξέρουνε ποιες θα είναι οι σπουδές τους και ποια τα επαγγελματικά τους δικαιώματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου