Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Δημοτικές εκλογές με τον Καποδίστρια 2
Ναι υπό προϋποθέσεις λένε πολλοί δήμοι, την ώρα που το κόστος του εγχειρήματος υπολογίζεται στα 5 δις ευρώ
Ξεκινά η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με τη συγκρότηση και της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξή της, έτσι ώστε οι δημοτικές εκλογές του 2010 να διενεργηθούν με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη.
Η μεταρρύθμιση μάλιστα αναμένεται να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς ώστε να έχει ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο του 2010 και σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την οποία έχει υιοθετήσει και η ΚΕΔΚΕ, από τον «Καποδίστρια 2» θα προκύψουν 350 - 380 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα και οι 56 νομαρχίες συγχωνεύονται σε 7 αυτοδιοικητικές περιφέρειες.
Οι νέοι δήμοι που θα προκύψουν θα ταυτίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις με τις υφιστάμενες επαρχίες, ενώ κάθε νησί θα είναι ένας δήμος.
Για τις αρμοδιότητες των περιφερειών οι μελετητές είναι απολύτως ξεκάθαροι. Ανάπτυξη, που αφορά μάλιστα το ολοκληρωμένο σύστημα περιφερειακής ανάπτυξης, που σημαίνει ότι η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στον προγραμματισμό, στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στον έλεγχο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και σε αναπτυξιακά θέματα και θεσμούς.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης το κόστος για το όλο εγχείρημα αναμένεται να κυμανθεί σε περίπου 5 δις ευρώ και ως πηγή χρηματοδότησης προτείνονται τόσο Κοινοτικοί όσο και εθνικοί πόροι, ενώ ο νέος χάρτης των δήμων συνοδεύεται επιπλέον με φορολογική αποκέντρωση, που αποτελεί πάγιο αίτημα των αιρετών προς την κεντρική εξουσία. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι νέοι ΟΤΑ, διαθέτοντας τους κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς, θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τα οφέλη από τη φορολογική αποκέντρωση. Σε πρώτο επίπεδο με τις οργανωμένες υπηρεσίες ο νέος ΟΤΑ θα μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικότερα τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τοπικών φορολογικών του εσόδων. Η βεβαίωση των τοπικών φορολογικών εσόδων μπορεί να γίνεται με τη χρησιμοποίηση του κεντρικού μηχανισμού, η είσπραξη με τη χρήση του τραπεζικού συστήματος, ενώ ο έλεγχος θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία διαδημοτικών δομών που θα στελεχωθούν από ήδη υπηρετούντες στις ταμειακές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα αυτά οι ΟΤΑ θα πρέπει σύμφωνα με τη μελέτη να διαθέτουν υποχρεωτικά και μεταξύ άλλων υπηρεσία προγραμματισμού για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των επενδύσεών τους, οικονομική υπηρεσία με ολοκληρωμένο ετήσιο οικονομικό και ταμειακό προγραμματισμό και τεχνική υπηρεσία με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.
Η αποδοχή της όλης πρότασης του Ινστιτούτου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκτιμάται ότι θα κάμψει και τις αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται αναμενόμενες. Και αυτό γιατί πολλές Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων έχουν ταχθεί υπέρ των νέων διοικητικών ορίων των δήμων που προτείνονται από τη μελέτη του ΙΤΑ.
Όπως είναι φυσικό η πρόθεση για μια τέτοια μεταρρύθμιση προκαλεί και τις αντίστοιχες αντιδράσεις από τους δημάρχους πολλών περιοχών της Ελλάδας ακόμη και αυτών που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ.
Σε αντίθετο πνεύμα πάντως ο δήμαρχος Τοπείρου κ. Χατζηευαγγέλου εμμένει στις παλαιότερες απόψεις του σχετικά με το ζήτημα και δηλώνει πως δέχεται ένα δυναμικότερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της χώρας αλλά με όρους και προϋποθέσεις.
«Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα κόψε-ράψε. Λέμε ναι σε μια διοικητική μεταρρύθμιση η οποία όμως θα ξεκινά πρώτα από το κράτος και θα καταλήγει στους δήμους. Το τι θα αποκεντρώσουμε από το κράτος και τι θα μεταβιβάσουμε στους δήμους ή τις καινούργιες γεωγραφικές ενότητες θα πρέπει να συνεπάγεται και από οικονομική αποκέντρωση.»
Κλείνοντας τονίζει πως στόχος μιας τέτοιας μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι ο πολίτης και το όλο εγχείρημα θα πρέπει να αναφέρεται στην εγγύτητα και την ποιότητα της υπηρεσίας που αυτός θα δέχεται.
Την ίδια άποψη μοιράζεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχάλης Στυλιανίδης τονίζοντας και αυτός με τη σειρά του πως διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας δε σημαίνει να κάνουμε τους ΟΤΑ της από χίλιους 350, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την κεντρική διοίκηση, στη συνέχεια να δούμε τη μεταρρύθμιση στο δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση στους δήμους. Αν και κρίνει τη μεταρρύθμιση αυτή αναγκαία, ωστόσο τονίζει πως θα πρέπει πρώτα οι δήμοι να χρηματοδοτηθούν ανάλογα.
Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης κ. Καρασακαλίδης, αν και σύμφωνα με φήμες ο δήμος του θα παραμείνει ως έχει και μετά τη μεταρρύθμιση, δηλώνει πως θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο και πως θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι θα πρέπει να πάψουν να είναι «ζητιάνοι και επαίτες» αλλά να έχουν σαφείς πόρους που θα καταβάλλονται μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
Κλείνοντας, δηλώνει πως «ο δήμος Σταυρούπολης μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα το επιτύχουμε».

Δ. Καραγκιουμλέζη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου