Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Στο συρτάρι ο επιταχυνσιογράφος
ελλείψει πολιτικού οφέλους


Για ζωτικά «υπόγεια» έργα τα οποία απορρίπτονται από πολιτικούς φορείς γιατί δεν έχουν πολιτικό όφελος, καθώς δεν γίνονται ορατά από τον κόσμο, κάνει λόγο ο πρόεδρος της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Αρνήθηκε η νομαρχία, απεδέχθη η υπερνομαρχία
Επιταχυνσιογράφος στην Ξάνθη για την πρόληψη σεισμών.

Μεγάλη φαίνεται πως ήταν η διαδρομή που έπρεπε να διανυθεί προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα του γεωδυναμικού ινστιτούτου του αστεροσκοπείου Αθηνών, για την τοποθέτηση επιταχυνσιογράφου που καταμετρά τις σεισμικές δονήσεις και ο οποίος συμβάλλει στη προστασία και θωράκιση της περιοχής.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Στις 21 Ιουλίου του 2009 η Υπερνομαρχία Ξάνθης δέχεται ένα έγγραφο από το γεωδυναμικό ινστιτούτο του αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο της προτείνει την εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στο κτίριο που καταγράφει την ισχυρή εδαφική δόνηση και παρέχει στοιχεία χρήσιμα στη βελτίωση της αντισεισμικής τεχνολογίας.
Μάλιστα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω της επιστολής εκφράζει την επιθυμία επέκτασης του δικτύου των επιταχυνσιογράφων στις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιοχές όπου όπως τονίζει έχει επίδραση ο σεισμογόνος χώρος του Βορείου Αιγαίου και στις οποίες εκτελούνται ή προγραμματίζονται σημαντικά τεχνικά έργα όπως οι αγωγοί καυσίμων.
Έτσι λοιπόν ζητά από την Υπερνομαρχία την διάθεση ενός μικρού χώρου με παροχή ρεύματος και δικτύου προκειμένου να τοποθετηθεί ο επιταχυνσιογράφος με το κωδικό όνομα ΧΑΝΑ ο οποίος μάλιστα αποτελεί παραχώρηση του κυρίου Δημήτρη Παπαλεξίου προς το Αστεροσκοπείο Αθηνών με τη δέσμευση να εγκατασταθεί στο νομό Ξάνθης. Αίτημα που όπως είναι λογικό απεδέχθη άμεσα ο πρόεδρος της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης προκειμένου να συμβάλει στη θωράκιση της περιοχής, ο οποίος δήλωσε:
«Το εθνικό κέντρο του αστεροσκοπείου, που βρίσκεται στην Αθήνα, παρακολουθεί ή θέλει να παρακολουθεί με ένα μεγάλο δίκτυο ειδικών οργάνων, την σεισμική πορεία της χωράς. Αυτό για λόγους προληπτικούς, έχει εξαιρετική σημασία. Εμείς στην περιοχή μας, έτυχε να μην έχουμε κανένα τέτοιο όργανο. Έτσι με ένα φίλο από την Ξάνθη, ο οποίος έχει αδυναμία στα θέματα αυτά, και ο οποίος είχε στα χέρια του έναν τέτοιο επιταχυνσιογράφο, αποφασίσαμε και ξεκινήσαμε να τον εγκαταστήσουμε με την συνεργασία του κεντρικού φορέα της Αθήνας. Παράλληλα προχωρούμε στη διαδικασία, να υλοποιήσουμε το έργο αυτό με την αγορά άλλων δυο ή τριών μηχανημάτων, τα οποία θα τοποθετήσουμε σε καίριες θέσεις στην Ξάνθη, και παράλληλα να προχωρήσουμε σε ανάλογη εγκατάσταση και στην Καβάλα και στην Δράμα. Είναι όσο σας φαίνεται παράξενο, από τα έργα τα οποία δεν φαίνονται. Είναι από τα λεγόμενα υπόγεια έργα, τα οποία κάποιους πολιτικούς φορείς, δεν τους ενδιαφέρουν, γιατί δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν έχουν πολιτικό όφελος. Εμάς όμως αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η ουσία η οποία είναι η θωράκιση της περιοχής, κυρίως στον τομέα της πρόληψης, έναντι των σεισμών.
Θα το υλοποιήσω λοιπόν το έργο αυτό. Ελπίζω μέσα στο χρόνο αυτό, να ολοκληρώσω και στους τρεις νομούς, αυτήν την προσπάθεια. Και είναι ένα έργο, για την περιφέρεια πρωτοποριακό».
Όσον αφορά στον πολιτικό φορέα ο οποίος δεν εξέτασε καν το αίτημα αυτός, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το Κανάλι αυτός δεν είναι άλλος από τη Νομαρχία Ξάνθης. Συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου του 2008 ο πρόεδρος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κύριος Γιώργος Σταυρακάκης αποστέλλει προς το νομάρχη Ξάνθης την επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 237 στην οποία ζητεί τη συνδρομή του για την προμήθεια 5-6 επιταχυνσιογράφων σύγχρονης τεχνολογίας και την εγκατάστασή τους στην περιοχή επισημαίνοντας τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων σεισμογραφικών οργάνων σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα για τη μελέτη του σεισμικού φαινομένου και τη βελτίωση των προδιαγραφών των αντισεισμικών κατασκευών, με δεδομένο μάλιστα το ενδιαφέρον που ήδη είχαν επιδείξει δήμοι της περιοχής αλλά και την έλλειψη αντίστοιχων οργάνων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Νομό Ξάνθης. Ένα αίτημα που από ότι φαίνεται μπήκε κατευθείαν στο συρτάρι ίσως γιατί, όπως επισημαίνει και ο κύριος Τάτσης, δεν αποφέρει κανένα πολιτικό όφελος παρά μόνο τη θωράκιση της περιοχής.
Μ. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου